Сряда, 06 Февруари 2019 15:40

СПИСЪК НА УСПЕШНО ИЗДЪРЖАЛИТЕ КАНДИДАТИ НА ВТОРИ ЕТАП – ИНТЕРВЮ В ПРОЦЕДУРАТА ЗА ПОДБОРА НА ОБЩЕСТВЕН ВЪЗПИТАТЕЛ

 

На 04.02.2019 г. се проведе процедура за подбор на „Обществен възпитател”.

Въз основа на Протокол №2 от 04.02.2019г. от проведения подбор, видимо от горното комисията класира допуснатите кандидати за успешно издържали по следния начин:

1. Магделина Ивайлова Панкова;
2. Мария Георгиева Костадинова;
3. Лина Николова Пъргова;
4. Анелия Дункина–Дебелушина;
5. Божидара Лазарова Будина;

Резервен кандидат:

Анелия Дункина-Дебелушина;
Божидара Лазарова Будина;

Комисията предлага на Кмета на Община Разлог да сключи граждански договор за срок до 31.12.2019 г. със следните лица :

1. Магделина Ивайлова Панкова;
2. Мария Георгиева Костадинова;
3. Лина Николова Пъргова;

Прочетена 1315 пъти