Четвъртък, 03 Януари 2019 16:07

ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕШЕНИЕ № 223 НА ОБС - РАЗЛОГ относно изработване на подробен устройствен план и изменение на улична регулация в . Елешница

Прочетена 169 пъти