Четвъртък, 03 Януари 2019 16:06

ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕШЕНИЕ № 222 НА ОБС - РАЗЛОГ относно изработване на подробен устройствен план ПУП – ПУР изменение на регулацията на УПИ IV, кв.154 по плана на гр.Разлог

Прочетена 161 пъти