Петък, 30 Ноември 2018 11:20

Обявление относно инвестиционно предложение за „Изграждане на фабрика за производство на шоколадови изделия в ПИ 61813.763.59 по плана на гр. Разлог, община Разлог“

Във връзка с чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда се обявява инвестиционното предложение за „Изграждане на фабрика за производство на шоколадови изделия в ПИ 61813.763.59 по плана на гр. Разлог, община Разлог“ с възложител Магдалена Татарска.

Прочетена 116 пъти