Четвъртък, 29 Ноември 2018 10:27

обществени обсъждания на Доклад за ОВОС на инвестиционно предложение за „ПРЕНОСЕН ГАЗОПРОВОД ДО РАЗЛОГ И БАНСКО“

Във връзка с изпълнение на задълженията на Община Разлог по чл. 17, ал. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда осигурявам обществен достъп до приложеното становище по предложенията, препоръките, мненията и възраженията в резултат на проведени обществени обсъждания на Доклад за ОВОС на инвестиционно предложение за „ПРЕНОСЕН ГАЗОПРОВОД ДО РАЗЛОГ И БАНСКО“

Прочетена 100 пъти