Сряда, 28 Ноември 2018 08:26

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за изграждане на жилищна сграда за целогодишно ползване в обхвата на ПИ 02693.314.14, местност „Агалева курия”, землището на с. Баня, община Разлог

информацията по Приложение № 2 към Наредбата за ОВОС e достъпнa в стая 202 общинска администрация място  за изразяване на становища от заинтересованите лица.

Прочетена 84 пъти