Четвъртък, 01 Ноември 2018 14:54

ОБЯВЛЕНИЕ относно инвестиционното предложение за „Изграждане на рекреационен комплекс в УПИ V в кв. 16 А по плана на с. Баня и водовземане на минерална вода от Сондаж № 4 +КЕИ № 6 от находище на минерална вода „Гулийна баня“

Във връзка с чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда се обявява инвестиционното предложение за „Изграждане на рекреационен комплекс в УПИ V в кв. 16 А по плана на с. Баня и водовземане на минерална вода от Сондаж № 4 +КЕИ № 6 от находище на минерална вода „Гулийна баня“ с възложител „БАНСКО ТЕРМЕ“ ЕООД.

Прочетена 127 пъти