Понеделник, 10 Септември 2018 10:56

ОБЯВЛЕНИЕ относно изграждането на "Улица от о.т.191 до о.т. 216 по КРП на с.Баня, Община Разлог" ,одобрен със Заповед №РД-19-0334/1990г. на Кмета на Община Разлог, ОТКРИВА процедура по принудително отчуждаване на имоти – частна собственост

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЩИНА РАЗЛОГ
На основание чл. 25 ал. 1 и чл. 21 ал. 1 от Закона за общинска собственост, Кметът на Община Разлог съобщава на заинтересованите лица, че във връзка с изграждането на "Улица от о.т.191 до о.т. 216 по КРП на с.Баня, Община Разлог" ,одобрен със Заповед №РД-19-0334/1990г. на Кмета на Община Разлог, ОТКРИВА процедура по принудително отчуждаване на имоти – частна собственост ,отразени в КРП и КВС на землището на с.Баня, Община Разлог,Област Благоевград,подробно описани по вид,размер местонахождение,размер на паричното обезщетение и собственици както следва :

Прочетена 161 пъти