Четвъртък, 14 Юни 2018 09:02

инвестиционното предложение за „Изграждане на хотел, ресторант и рекреационен център в УПИ ІV, пл. № 302, кв. 16 по плана на с. Баня, община Разлог

Във връзка с чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда се обявява инвестиционното предложение за „Изграждане на хотел, ресторант и рекреационен център в УПИ ІV, пл. № 302, кв. 16 по плана на с. Баня, община Разлог и водовземане на минерална вода от Сондаж № 6 от находище на минерална вода „Гулийна баня“ от „ГАЛБА“ ООД

Прочетена 182 пъти