Вторник, 12 Юни 2018 15:03

Във връзка с чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда се обявява инвестиционното предложение за „Създаване на цех за производство на пелети в УПИ 61813.750.5218 по КК на гр. Разлог“ от „ВЪЛЧО-2014“ ЕООД


Прочетена 168 пъти