Понеделник, 11 Юни 2018 09:00

Община Разлог уведомява жителите на с. Добърско за планиран ремонт на уличен водопровод.

Община Разлог уведомява жителите на с. Добърско, че в периода 11.06.2018г. – 06.07.2018г. „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград планира да извърши текущ ремонт на съществуващ уличен водопровод по улица „13-та“, от о.т. 31 до о.т. 73, при условията на чл. 151(1) т. 2 от ЗУТ. С ремонта не се предвижда промяна на трасето и техническите характеристики на водопровода.

Прочетена 167 пъти