Петък, 11 Май 2018 09:21

Покана за "Първа копка"

На  18.05.2018г. (петък) от 11:00 часа пред входа на сградата на Професионална гимназия по механизация на селското стопанство, гр.Разлог ще се проведе „Първа копка” – официална церемония за ефективен старт на проект „Осъществяване на инвестиции за подобряване на образователната инфраструктура за цялостното подобряване на учебния процес в Професионална гимназия по механизация на селското стопанство, град Разлог”, договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001–3.002-0025-C01с бенефициент – Община Разлог.

 Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

 По проекта ще се приложат мерки за повишаване на енергийната ефективност на учебния корпус и общежитие на ПГ по МСС, както и ще се закупи ново оборудване и обзавеждане.

 

Прочетена 263 пъти