Петък, 13 Април 2018 11:08

ОБЩИНА РАЗЛОГ, съвместно с „БАЛБОК ИНЖЕНЕРИНГ“ АД, организира Мобилен събирателен пункт за безвъзмездно приемане на опасни отпадъци от домакинства

СЪОБЩЕНИЕ
В изпълнение на задълженията си по Закона за управление на отпадъците за организиране на разделното събиране на опасни битови отпадъци и предаването им за оползотворяване или обезвреждане ОБЩИНА РАЗЛОГ, съвместно с „БАЛБОК ИНЖЕНЕРИНГ“ АД, организира Мобилен събирателен пункт за безвъзмездно приемане на опасни отпадъци от домакинства:

o Живачни термометри и живак
o Бои, политура и лакове; праймери и разделители за боя; терпентин; лепила
o Почистващи препарати, дезинфектанти, белина и др., препарати за растителна защита и борба с вредители, киселини, основи и реактиви
o Лекарства с изтекъл срок на годност
o Замърсени с опасни вещества опаковки или съдържащи остатъци от опасни вещества

ПУНКТЪТ ЩЕ БЪДЕ РАЗПОЛОЖЕН НА УЛИЦА „АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ“
/ на паркинга срещу хотел „Разлог“/
НА 16.04.2018 Г. /ПОНЕДЕЛНИК/ ОТ 09.00 ДО 15.00 ЧАСА

Прочетена 202 пъти