Понеделник, 12 Февруари 2018 11:51

СПИСЪК НА УСПЕШНО ИЗДЪРЖАЛИ КАНДИДАТИ НА ВТОРИ ЕТАП –ИНТЕРВЮ В ПРОЦЕДУРАТА ЗА ПОДБОРА НА ОБЩЕСТВЕН ВЪЗПИТАТЕЛ

На 06.02.2018г. се проведе процедура за подбор на „Обществен възпитател”.

Въз основа на Протокол №2 от 06.02.2018г. от проведения подбор,видимо от горното комисията класира допуснатите кандидати за успешно издържали подбора по следния начин:

1.Марияна Георгиева Гьошева;
2.Анелия Радкова Дункина-Дебелушина;
3.Лина Николова Пъргова
4.Цвета Славчова Гешева;

Резервен кандидат: Цвета Славчова Гешева;

Комисията предлага на Кмета на Община Разлог да сключи граждански договор за срок до 31.12.2018г. със следните лица :

1.Марияна Георгиева Гьошева;
2.Анелия Радкова Дункина-Дебелушина;
3.Лина Николова Пъргова;

Председател на МКБППМН:…………….
/Инж.Венцислав Гърменов/

Прочетена 230 пъти