Понеделник, 08 Януари 2018 16:29

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до АЛИСЪН БЕСТ

Бюлетин на съобщенията по чл.32 ст Д0П1С

Ако намерите съобщение за Вас в този бюлетин, трябва незабавно да посетите дирекция Местни данъци и такси на Община Разлог. Общинска администрация е подготвила тона съобщение за да Ви уведоми, че е започнала процедура по връчване чрез прилагане към досието Ви.

Съобщенията се поставят на видно място в Дирекция"Приходи" и се публикуват в Интернет.
Изх.№ 120/22.12.2017 г.
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК
До

АЛИСЪН БЕСТ

Адрес: ГР. РАЗЛОГ, М. ИЗВОРИТЕ, К-С ЧЕТИРИ СЕЗОНА БЛ. 3, ЕТ. 2 , АП. 302 ЕИК 175631685

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящето съобщение в Дирекция „Приходи" при Община Разлог на адрес гр. Разлог, ул. Възраждане № 16 при Ирина Рачева - главен специалист от 8.00 до 17.00 часа за връчване на Актове за установяване на задължение по декларации № Ф 2016- 580 / 07.06.2017г.

В случай, че не се явите в указания срок, на основание чл. 32, ал. б от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

Дата на поставяне на съобщението: 22.12.2017 г.

Прочетена 254 пъти