Понеделник, 08 Януари 2018 16:28

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ДЖУН БЕТИ КАРОЛ

Бюлетин на съобщенията по чл.32 от ДОПК

Ако намерите съобщение за Вас в този бюлетин, трябва незабовно да посетите дирекция Местни данъци и такси на Община Разлог. Общинска администрация е подготвила това съобщение за да Ви уведоми, че е започнала процедура по връчване чрез прилагане към досието Ви.

Съобщенията се поставят на видно място в Дирекция"Приходи" и се публикуват в Интернет,
Изх.№ 122/08.01.2018 г.
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК
До

ДЖУН БЕТИ КАРОЛ

Адрес: ГР. РАЗЛОГ, М.РЕДЕНКА, ЕТ. 3 , АП.39 ЕИК -"ППОО

Уведоми- . Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящето съобщение в Дирекция „Приходи" при Община Разлог на адрес гр. Разлог, ул. Възраждане № 16 при Ирина Рачева - главен специалист от 8.00 до 17.00 часа за връчване на Актове за установяване на задължение по декларации № Ф 2016- 1017 / 07.06.2017г.

В случай, че не се явите в указания срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се ечите за редовно връчен.

Да1й на поставяне на съобщението: 08.01.2018 г.

Прочетена 272 пъти