Понеделник, 08 Януари 2018 16:27

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ГОШЕ ЗЕНДЕЛОВ

Бюлетин на съобщенията по чл.32 от ДОПК

А,<о намерите съобщение за Вас в този бюлетин, трябва незабавно да посс-тите дирекция Местни даньци и такси на Община Разлог. Общинска администрация е подготвила това съобщение за да Ви уведоми, че е започнала процедура по врг>чване чрез прилагане към досие 'о Ви.

Съобщенията се поставят на видно място в Дирекция"Приходи’ и се публикуват в Интернет.
Изх.№ 123/08.01.2018 г.
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК
До

ГОШЕ ЗЕНДЕЛОВ

Адрес: ГР. СОФИЯ, Р-Н СРЕДЕЦ, УЛ.ЛЕГЕ МУ 6 ЕИК ~ .3

Уведомяване пи, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящето съобщение в Дирекция „Приходи” при Община Разлог на адрес гр. Разлог, ул. Възраждане № 16 при Ирина Рачева - главен специалист от 8.00 до 17.00 часа за връчване на Актове за установяване на задължение по декларации № Ф 2016- 993 / 07.0б.2017г.

В случай, че не се явите в указания срок, на основание чл. 32. ал. б от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се ечите за редовно връчен.

Дата на поставяне на съобщението: 08.01.2018 г.

Прочетена 223 пъти