Понеделник, 08 Януари 2018 16:26

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ДЖОРДЖ МАРТИН УИТАКЪР

Бюлетин на съобщенията по чл.32 от ДОПК

Ако намерите съобщение за Вас в този бюлетин, трябва незабавно да посетите дирекция Местни данъци и такси на Община Разлог. Общинска администрация е подготвила това съобщение за да Ви уведоми, че е започнала процедура по връчване чрез прилагане към досие о Ви.

Съобщенията се поставят на видно място в Дирекция"Приходи" и се публикуват в Интернет.
Изх.№ 125/08.01.2018 г.
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК
До

ДЖОРДЖ МАРТИН УИТАКЪР Адрес: ГР. РАЗЛОГ, М. РЕДЕНКА , ЕТ.4 ЕИК ^

Уведомяваме ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящето съобщение Дирекция „Приходи" при Община Разлог на адрес гр. Разлог, ул. Възраждане № 16 при Ирина Рачева - главен специалист от 8.00 до 17.00 часа за връчване на Актове за установяване на задължение по декларации № Ф 2016- 1072 / 07.06.2017г.

В случай, че не се явите в указания срок, на основание чл. 32, ал, 6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

Дата ма поставяне на съобщението: 08.01.2018 г.

Прочетена 201 пъти