Четвъртък, 07 Декември 2017 14:15

СЪОБЩЕНИЕ относно събиране на излязла от употреба битова техника, гуми и батерии

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ГР. РАЗЛОГ УВЕДОМЯВА НАСЕЛЕНИЕТО НА ОБЩИНА РАЗЛОГ, ЧЕ СЪВМЕСТНО С ЕТ „ВЕРА БУЧКОВА - НАДЕЖДА БУЧКОВА”, ОРГАНИЗИРА КАМПАНИЯ ПО ПРЕДАВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ ВИДОВЕ ОТПАДЪЦИ:
- ИЗЛЯЗЛО ОТ УПОТРЕБА ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ /ИУЕЕО/;
- ОТРАБОТЕНИ МОТОРНИ МАСЛА;
- НЕГОДНИ ЗА УПОТРЕБА БАТЕРИИ И АКУМУЛАТОРИ /НУБА/;
- ИЗЛЕЗЛИ ОТ УПОТРЕБА ГУМИ /ИУГ/.
СПЕЦИАЛНО ОБОРУДВАНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ЩЕ ПРИЕМАТ ОТПАДЪЦИТЕ НА СЛЕДНИТЕ ДАТИ:
o 11.12.2017Г. ОТ 9.00 ДО 11.00 ЧАСА ГР. РАЗЛОГ ДО ПАРКИНГА НА ХОТЕЛ „РАЗЛОГ”
o 11.12.2017Г. ОТ 13.00 ДО 15.00 ЧАСА ГР. РАЗЛОГ В СТОПАНСКИ ДВОР НА ОБШИНА РАЗЛОГ НАМИРАЩ СЕ НА УЛ. „ХРИСТО БОТЕВ”
o 12.12.2017Г. ОТ 9.00 ДО 12.ОО ЧАСА ДО КМЕТСТВО С. БАНЯ
o 12.12.2017Г. ОТ 13.30 ДО 15.3О ЧАСА ДО КМЕТСТВО С. ДОБЪРСКО
o 13.12.2017Г. ОТ 9.00 ДО 12.ОО ЧАСА ДО КМЕТСТВО С. ГОРНО ДРАГЛИЩЕ
o 13.12.2017Г. ОТ 13.30 ДО 15.3О ЧАСА ДО КМЕТСТВО С. ДОЛНО ДРАГЛИЩЕ
o 14.12.2017Г. ОТ 9.00 ДО 12.ОО ЧАСА ДО КМЕТСТВО С. ГОДЛЕВО
o 14.12.2017Г. ОТ 13.30 ДО 15.3О ЧАСА ДО КМЕТСТВО С. БАЧЕВО
o 15.12.2017Г. ОТ 9.00 ДО 12.ОО ЧАСА ДО КМЕТСТВО С. ЕЛЕШНИЦА

ЕТ „ВЕРА БУЧКОВА - НАДЕЖДА БУЧКОВА”, ПРЕДЛАГА И ДИРЕКТНО ИЗВОЗВАНЕ НА ПО- ГОЛЕМИ УРЕДИ ОТ АДРЕСИТЕ ЗАЯВЕНИ ОТ ЖИТЕЛИТЕ НА СЕЛОТО В КМЕТСТВОТО ИЛИ НА ТЕЛ. О896/609 270.
ОСВОБОДЕТЕ СЕ ОТ СТАРИТЕ И НЕНУЖНИ ВЕЩИ! НЕКА ЗАЕДНО ПОМОГНЕМ ЗА СЪХРАНЯВАНЕТО НА ЦЕННИ ПРИРОДНИ РЕСУРСИ!
ПРЕДАВАНЕТО НА ОТПАДЪЦИТЕ Е БЕЗВЪЗМЕЗДНО.

Прочетена 290 пъти