Сряда, 29 Ноември 2017 16:31

СЪОБЩЕНИЕ относно събирателен пункт за безвъзмездно приемане на опасни отпадъци от домакинствата

В изпълнение на задълженията си по Закона за управление на отпадъците за организиране на разделното събиране на опасни битови отпадъци и предаването им за оползотворяване или обезвреждане ОБЩИНА РАЗЛОГ, съвместно с „БАЛБОК ИНЖЕНЕРИНГ“ АД, организира Мобилен събирателен пункт за безвъзмездно приемане на опасни отпадъци от домакинствата:
• Живачни термометри и живак
• Бои, политури и лакове; праймери и разредители за боя; терпентин; лепила;
• Почистващи препарати, дезинфектанти, белина и др., препарати за растителна защита и борба с вредители, киселини, основи и реактиви
• Лекарства с изтекъл срок на годност
• Замърсени с опасни вещества опаковки или съдържащи остатъци от опасни вещества

Пунктът ще бъде разположен на улица „Ал. Стамболийски“ (на паркинга срещу хотел „Разлог“)
на 08.12.2017 г. от 09.00 до 15.00 часа

Прочетена 261 пъти