Понеделник, 13 Ноември 2017 08:26

СЪОБЩЕНИЕ

Служба по геодезия, карография и кадастър-Благоевград, съобщава, че на основание чл.46, ал.1 и 2 от ЗКИР са изработени и приети кадастралните карти и кадастраните регистри на недвижимите имоти за землищата на с.Баня, с.Бачево, с.Годлево, с.Горно Драглище, с.Добърско и с.Долно Драглище, община Разлог, област Благоевград - обнародвано в Държавен вестник бр.90/10.11.2017 г.

Кадастралните карти и кадастраните регистри на недвижимите имоти са обявени в СГКК-Благоевград. ул.”Иван Михайлов” № 49,вх.Б.ет.4 и в гр.Разлог. ул.”Стефан Стамболов” № 2 /бивш ДНА/.
Възраженията с точен идинтификатор на имота се подават в срок до 13.12.2017 г. включително.

Прочетена 287 пъти