Сряда, 08 Ноември 2017 13:35

О Б Я В А относно заседанията на комисията по чл. 37ж, ал.4 ЗСПЗЗ за землищата на територията на община Разлог

Съгласно Заповеди №№ РД-08-504, РД-08-505, РД-08-506, РД-08-0507, РД-08-0508/ 02.11.2017 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие” Благоевград, уведомявам всички собственици и/ или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани до 20.10.2017 г. в Интегрираната информационна система на Българската агенция по безопасност на храните и подали в срок до 31.10.2017 г. съгласно чл. 37ж, ал.2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) заявления за участие в споразумение за създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади, че заседанията на комисията по чл. 37ж, ал.4 ЗСПЗЗ за землищата на територията на община Разлог ще се проведат в сградата на Общинска служба по земеделие Разлог, както следва :

На 09.11.2017 г. от 10.00 ч. – за землищата на Разлог, Горно Драглище, Бачево, Долно Драглище и Добърско.

Настоящата обява да се обяви в Община Разлог, кметствата на с. Горно Драглище, с. Бачево, с. Долно Драглище и с. Добърско, в сградата на Общинска служба по земеделие Разлог, както и да се публикува на интернет страницата на Община Разлог и Областна дирекция „Земеделие“ Благоевград.

МАРИАНА ТРЕНЧЕВА
Председател на комисиите по Заповеди №№ РД-08-504,
РД-08-505, РД-08-506, РД-08-0507, РД-08-0508/ 02.11.2017 г.

Прочетена 298 пъти