Четвъртък, 02 Ноември 2017 10:47

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до АСЕН ГЕОРГИЕВ МАРКОВ

Бюлетин на съобщенията по чл.32 от ДОПК

Ако намерите съобщение за Вас в този бюлетин, трябва незабавно да посетите дирекция Местни данъци и такси на Община Разлог. Общинска администрация е подготвила това съобщение за да Ви уведоми, че е започнала процедура по връчване чрез прилагане към досието Ви.

Съобщенията се поставят на видно място в Дирекция"Приходи" и се публикуват в Интернет.

Изх.№ 109/30.10.2017 г.

СЪОБЩЕНИЕ

по чл. 32 от ДОПК
До

АСЕН ГЕОРГИЕВ МАРКОВ

Адрес: ГР. РАЗЛОГ, УЛ.НЕОФИТ РИЛСКИ №12 ЕГН 9605110020

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящето съобщение в Дирекция „Приходи" при Община Разлог на адрес гр. Разлог, ул. Възраждане № 16 при Ирина Рачева - главен специалист от 8.00 до 17.00 часа за връчване на Актове за установяване на задължение по декларации № Ф 2016- 1061 / 07.06.2017г.

В случай, че не се явите в указания срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

Дата на поставяне на съобщението: 30.10.2017 г.

Прочетена 228 пъти