Четвъртък, 02 Ноември 2017 10:46

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ГЕОРГИ БОРИСОВ КЛЕНОВ

Бюлетин на съобщенията по чл.32 от ДОПК

Ако намерите съобщение за Вас в този бюлетин, трябва незабавно да посетите дирекция Местни данъци и такси на Община Разлог. Общинска администрация е подготвила това съобщение за да Ви уведоми, че е започнала процедура по връчване чрез прилагане към досието Ви.

Съобщенията се поставят на видно място в Дирекция"Приходи" и се публикуват в Интернет.
Изх.№ 108/30.10.2017 г.
СЪОБЩЕНИЕ

по чл. 32 от ДОПК
До

ГЕОРГИ БОРИСОВ КЛЕНОВ

Адрес: С. ЕЛЕШНИЦА, УЛ.МЛАДОСТ №1

ЕГН 5002250245

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящето съобщение в Дирекция „Приходи" при Община Разлог на адрес гр. Разлог, ул. Възраждане № 16 при Ирина Рачева - главен специалист от 8.00 до 17.00 часа за връчване на Актове за установяване на задължение по декларации № Ф 2016- 1033 / 07.06.2017г.

В случай, че не се явите в указания срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

Дата на поставяне на съобщението: 30.10.2017 г.

Прочетена 202 пъти