Четвъртък, 12 Октомври 2017 14:30

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОГТК до „РАДИНЕ ТРАНС ЕООД

Бюлетин на съобщенията по чл.32 от ДО ПК

Ако намерите съобщение за Вас в този бюлетин, трябва незабавно да посетите Дирекция „ ПРИХОДИ" на Община Разлог. Общинска администрация е подготвила това съобщение за да Ви уведоми, че е започнала процедура по връчване чрез прилагане към досието Ви.

Съобщенията се поставят на видно място в Дирекция"Приходи" и се публикуват в Интернет.

Изх.№138/12.10.2017 г.

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОГТК

До

„РАДИНЕ ТРАНС ЕООД ЕИК 102925038

Представляващ Богдан Георгиев Крумов

Седалище и адрес на управление: гр.София,р-н Възраждане, бул."Александър Стамболийски",№30,вх.Б.

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящето съобщение в Дирекция "Приходи" към Община Разлог на адрес гр. Разлог, ул. Възраждане № 20 при Ирина Рачева - главен специалист от 8.00 до 17.00 часа за връчване на Акт за установяване на задължения по декларации имоти с № 2014-2015А-107/04.02.2016г.

В случай, че не се явите в указания срок, на основание чл. 32, ал. б отДОПК, съответния документ/акт /ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

Дата на поставяне на съобщението: 12.10.2017 г.

Прочетена 223 пъти