Сряда, 11 Октомври 2017 15:51

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК До ИВАН РАДКОВ ЮРУКОВ

Бюлетин на съобщенията по чл.32 от ДОПК

Ако намерите съобщение за Вас в този бюлетин, трябва незабавно да посетите дирекция Местни данъци и такси на Община Разлог. Общинска администрация е подготвила това съобщение за да Ви уведоми, че е започнала процедура по връчване чрез прилагане към досието Ви.

Съобщенията се поставят на видно място в Дирекция"Приходи” и се публикуват в Интернет.

Изх.№80 /09.10.2017 г.

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК
До ИВАН РАДКОВ ЮРУКОВ

Адрес:ГР. РАЗЛОГ, УЛ. ДЪЛГА МАХАЛА №10 ЕГН 6905100048

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящето съобщение в Дирекция „Приходи" при Община Разлог на адрес гр. Разлог, ул. Възраждане № 16 при Ирина Рачева - главен специалист от 8.00 до 17.00 часа за връчване на Актове за установяване на задължение по декларации № Ф 2016-894/ 07.06.2017г.

В случай, че не се явите в указания срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

Дата на поставяне на съобщението: 09.10.2017 г.

Прочетена 349 пъти