Сряда, 11 Октомври 2017 15:41

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до „ЕТ ВЛАДИСЛАВ МАРИНОВ"

Бюлетин на съобщенията по чл.32 от ДОПК
Ако намерите съобщение за Вас в този бюлетин, трябва незабавно да посетите Дирекция „ ПРИХОДИ" на Община Разлог. Общинска администрация е подготвила това съобщение за да Ви уведоми, че е започнала процедура по връчване чрез прилагане към досието Ви,
Съобщенията се поставят на видно място в Дирекция"Приходи" и се публикуват в Интернет.

Изх.№131/11.10.2017 г.

СЪОБЩЕНИЕ
по чл. 32 от ДОПК До
„ЕТ ВЛАДИСЛАВ МАРИНОВ"
Седалище и адрес на управление: гр.София-1000,р-н Средец,ул."Шести септември" №30,ет,1.
ЕИК по Булстат 121007020

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящето съобщение в Дирекция "Приходи" към Община Разлог на адрес гр. Разлог, ул. Възраждане № 20 при Ирина Рачева - главен специалист от 8.00 до 17.00 часа за връчване на Актове за установяване на задължения по декларации имоти с № 1-478/ /24.04.2014 г.
В случай, че не се явите в указания срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.
Дата на поставяне на съобщението: 11.10.2017 г.

Прочетена 309 пъти