Вторник, 10 Октомври 2017 16:29

ЗАПОВЕД №РД-08-384/ 29.09.2017 г. на Директора на Областна дирекция “Земеделие” относно ползване на земеделски земи за землището на с. Бачево

Прочетена 85 пъти