Вторник, 03 Октомври 2017 15:35

Съобщение по решение №170 относно одобряване подробния устройствен план /ПУП/ - парцеларен план за трасе на „Напорен тръбопровод“- на „Мини ВЕЦ“ в поземлен имот №039002, местн. „Грамади”, земл. на с.Бачево

Прочетена 207 пъти