Сряда, 13 Септември 2017 15:39

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до БОГДАН ГЕОРГИЕВ КРУМОВ - представляващ „РАДИНЕ- ТРАНС " ЕООД

Бюлетин на съобщенията по чл.32 от ДОП К
Ако намерите съобщение за Вас в този бюлетин, трябва незабавно да посетите Дирекция „ ПРИХОДИ" на Община Разлог. Общинска администрация е подготвила това съобщение за да Ви уведоми, че е започнала процедура по връчване чрез прилагане към досието Ви.
Съобщенията се поставят на видно място в Дирекция"Приходи" и се публикуват в Интернет.

И3X.N9.128/11.09.2017 г.

СЪОБЩЕНИЕ
по чл. 32 от ДОГ1К
До БОГДАН ГЕОРГИЕВ КРУМОВ - представляващ „РАДИНЕ- ТРАНС " ЕООД "
Седалище и адрес на управление; гр.София-1000,р-н Възраждане,бул."Ал.Стамболийски" №30,вх.Б.
ЕИК по Булстат 102925038
Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящето съобщение в Дирекция "Приходи" към Община Разлог на адрес гр. Разлог, ул. Възраждане № 20 при Ирина Рачева - главен специалист от 8.00 до 17.00 часа за връчване на Актове за установяване на задължения по декларации имоти с № 2014-2015А-107/ /04.02.2016 г.
В случай, че не се явите в указания срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.
Дата на поставяне на съобщението: 11.09.2017 г.

Прочетена 167 пъти