Сряда, 13 Септември 2017 15:34

СЪОБЩЕНИЕ по чл, 32 от ДОПК до „ФЪРЛИ РОПЪРТИС " ЕООД

Бюлетин на съобщенията по чл.32 от ДОПК
Ако намерите съобщение за Вас в този бюлетин, трябва незабавно да посетите Дирекция „ ПРИХОДИ" на Община Разлог. Общинска администрация е подготвила това съобщение за да Ви уведоми, че е започнала процедура по връчване чрез прилагане към досието Ви.
Съобщенията се поставят на видно място в Дирекция"Приходи" и се публикуват в Интернет.

Изх.№ 130/11.09.2017 г.

До
„ФЪРЛИ РОПЪРТИС" ЕООД "
Седалище и адрес на управление: гр,София-1000,р-н Триадица,бул."Г.С.Раковски" №130,ап.4,ет.1.
ЕИК по Булстат 175342182
Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящето съобщение в Дирекция "Приходи" към Община Разлог на адрес гр. Разлог, ул. Възраждане № 20 при Ирина Рачева - главен специалист от 8.00 до 17.00 часа за връчване на Актове за установяване на задължения по декларации имоти с № 2014-2015А-1170/ /04.02.2016 г.
В случай, че не се явите в указания срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.
Дата на поставяне на съобщението: 11.09.2017 г.

Прочетена 146 пъти