Вторник, 12 Септември 2017 16:27

ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТНОСНО проектиране и изграждане на МВЕЦ на течащи води на р. Клинеца от басейна на р. Места, в землище на с. Добърско, община Разлог

В изпълнение на чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда обявявам Уведомление за инвестиционно предложение за « Проектиране и изграждане на МВЕЦ на течащи води на р. Клинеца от басейна на р. Места, в землище на с. Добърско, община Разлог, област Благоевград»

Прочетена 178 пъти