Четвъртък, 10 Август 2017 16:05

ОБЯВА относно създаване на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2017-2018 година

Във връзка с провеждане на процедурата по създаване на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2017-2018 година, на основание чл.72, ал.4 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Общинска служба по земеделие – Разлог обявява, че са изготвени предварителни регистри по чл.72, ал.3 за землищата на Разлог, Бачево, Баня, Долно Драглище, Горно Драглище, Годлево, Добърско и Елешница в община Разлог.
Промени в предварителните регистри могат да се правят в срок до 15 август 2017 г. при промяна в декларациите/ заявленията, както и за отстраняване на допуснати грешки и неточности по инициатива на общинската служба по земеделие или въз основа на одобрени заявления на заинтерисуваните лица.

МАРИЯНА ТРЕНЧЕВА /П/
Началник на Общинска служба по земеделие Разлог

Прочетена 325 пъти