Вторник, 18 Април 2017 10:16

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ относно " Жилищно строителство“ в ПИ 61813. 649.62 , землище на гр. Разлог, община Разлог

Във връзка с чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда обявявам Уведомление за инвестиционно предложение за " Жилищно строителство“ в ПИ 61813. 649.62 , землище на гр. Разлог, община Разлог
от Костадинка Христова Кърджиева и Илия Георгиев Кърджиев, с постоянен адрес, гр. Разлог, ул. „СВ. Климент Охридски“ 2.

Прочетена 285 пъти