Понеделник, 10 Април 2017 16:56

Преустановяване на водоподаването за отделни райони в гр. Разлог

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград уведомява своите клиенти, че във връзка с изпълнението на ремонт на уличен водопровод по ул. „Изворите”, гр. Разлог, с Възложител Община Разлог, от фирма „Миле инженеринг” ЕООД, в периода 10.04.2017 г. - 13.04.2017 г. ще бъде преустановено водоподаването за отделни райони в гр. Разлог.

1. На 10.04.2017 г. и 11.04.2017 г. от 08:00 до 17:00 часа водоподаването ще бъде преустановено в кв. „Крапа махала”, по ул. „Изворите”, ул. „Л. Каравелов”, ул. „Г. С. Раковски”, ул. „Пирин” и ул. „Иконом Ангелов”.

2. На 11.04.2017 г., 12.04.2017 г. и 13.04.2017 г. от 08:00 до 17:00 часа водоподаването ще бъде преустановено по ул. „Изворите”, ул. „Тодор Александров” и ул. „Г. С. Раковски”.

Препоръчваме на потребителите, които ще бъдат засегнати, да се запасят с необходимото им количество вода за питейно-битови нужди.

Прочетена 285 пъти