ОБЯВИ

О Б Я В Л Е Н И Е№ 39гр.Разлог, 16.05.2018 год. Общинска администрация гр. Разлог на основание чл.128, ал3 от ЗУТ съобщава на заинтересованите,…
О Б Я В Л Е Н И Е№ 38гр.Разлог, 16.05.2018 год. Общинска администрация гр. Разлог на основание чл.128, ал3 от ЗУТ съобщава на заинтересованите,…
На 4 - 5 август 2018 година ще се проведе XV събор на народното творчество "Пирин пее".
Във връзка с чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда се обявява инвестиционното предложение за „Изграждане на хотел, ресторант и рекреационен…
Страница 1 от 182