ОБЯВИ

О Б Я В Л Е Н И Е № 25гр.Разлог, 14.03.2018год Общинска администрация гр. Разлог на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересованите,…
О Б Я В Л Е Н И Е № 14гр.Разлог, 07.03.2018год Общинска администрация гр. Разлог на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересованите,…
На 27.04.2018г. (петък) от 11.00 часапред сградата на НЧ „15.IX.1903-1909г.” - град Разлог ще се проведе официална церемония „Първа копка” за ефективен старт напроект „Повишаване…
СЪОБЩЕНИЕВ изпълнение на задълженията си по Закона за управление на отпадъците за организиране на разделното събиране на опасни битови отпадъци и предаването им за оползотворяване…
О Б Я В Л Е Н И Е № 17гр.Разлог, 07.03.2018год Общинска администрация гр. Разлог на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересованите,…
О Б Я В Л Е Н И Е № 16гр.Разлог, 07.03.2018год. Общинска администрация гр. Разлог на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересованите,…
Страница 1 от 180