ОБЯВИ

О Б Я В Л Е Н И ЕНа основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Общинска администрациягр.Разлог обявява: З А П О В Е Д№РД 15-196гр.Разлог,…
О Б Я В Л Е Н И ЕНа основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Общинска администрациягр.Разлог обявява: З А П О В Е Д№РД 15-163гр.Разлог,…
О Б Я В Л Е Н И ЕНа основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Общинска администрациягр.Разлог обявява: З А П О В Е Д№РД 15-162гр.Разлог,…
О Б Я В Л Е Н И ЕНа основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Общинска администрациягр.Разлог обявява: З А П О В Е Д№РД 15-175гр.Разлог,…
О Б Я В Л Е Н И ЕНа основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Общинска администрациягр.Разлог обявява: З А П О В Е Д№РД 15-174гр.Разлог,…
Уведомяваме общинските съветници и гражданството, че в месец февруари няма да се провежда заседание на ОбС – гр. Разлог. Д-р Мария Копанарова – ТасеваПредседател на…
В изпълнение на задължения на Община Разлог, регламентирани в Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии- държавна и общинска…
  На 04.02.2019 г. се проведе процедура за подбор на „Обществен възпитател”. Въз основа на Протокол №2 от 04.02.2019г. от проведения подбор, видимо от горното…
Страница 1 от 197