Новини

Днес в 14:00 часа се проведе редовно заседание на Комисията за детето в Община Разлог, на основание чл. 4, ал. 4 от Правилника за реда, организацията и дейността на Комисията за детето в Община Разлог. Заседанието протече по предварително определен дневен ред, а именно:1. Първо заседание с определените нови членове на Комисията за детето и запознаване с Правилника за реда, организацията и дейността на Комисията…
    На 14.01.19 г. се проведе среща на учениците от IX б и X б клас, специалност "Икономическа информатика", с г-н Тони Бусаров - бивш възпитаник на училището. Той е завършил специалност „Малък и среден бизнес“ през 2011 г., а днес работи в областта на дигиталния маркетинг и продажби. Г-н Бусаров сподели пред учениците, че обучението в училище е изиграло важна роля в неговата…
На 30 януари 2019 година се проведе заседание на Общинския съвет, на което беше приет бюджета на Община Разлог за 2019 година.Приходите през настоящата 2019 година са планирани на база прогнозите на Дирекция „Местни данъци и такси“, изготвени след анализ на събраните през 2018 г. приходи и задължения по декларираните от гражданите обстоятелства. Очаква се данъчните приходи да бъдат 1 957 000 лв. или 2…
Община Разлог предвижда прилагане на мерки за енергийна ефективност в административните сгради, в които се помещават Районно управление "Полиция"– град Разлог и Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” гр. Разлог”. Ще бъдат включени дейности по конструктивно възстановяване/усилване на сградата, изпълнение на мерки за енергийна ефективност.Към момента РУ–гр. Разлог и РСПБЗН-гр. Разлог са с остарял и амортизиран сграден фонд и ниска степен на енергийна…
Община Разлог уведомява населението, че поради ниските температури, обилния снеговалеж и преминаването на тежкотоварни автомобили улиците "Христо Ботев", "Опълченска", "Стара планина", "Изворите", "Тодор Александров" и "Кирил и Методий" са в лошо състояние. Община Разлог апелира за разбиране и повишено внимание. Веднага щом атмосферните условия позволят се предвижда цялостен ремонт и рехабилитация на съответните улици.