Новини

Дневен център "Блян" е с нов, реновиран облик. Кметът на община Разлог - инж. Красимир Герчев сподели, че обновяването е част от дългосрочната стратегия на Община Разлог за инвестиции в областта на социалните услуги на територията на общината. Усилията в последните години са насочени към осигуряването на достъпна среда, усъвършенстване на предлаганите услуги, финансово подпомагане. Дневният център вече 21 години предоставя комплексни услуги за стимулиране…
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯМинистерство на здравеопазванетоМинистър на здравеопазването3АПОВЕД№РД-01-354/22.06.2020г.На основание чл. 61, ал. 2, чл. 63, ал. 4, 5 и 11 и чл. 63в от Закона за здравето, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, и във връзка с Решение № 378 на Министерския съвет от 12 юни 2020 г. за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка…
ДОДИРЕКТОРИТЕ НАСУ „БРАТЯ КАНАЗИРЕВИ“ПГ ПО ТРАНСПОРТПГ ПО МССРПГ „НИКОЛА СТОЙЧЕВ“АБИТУРИЕНТИ ВИПУСК 2020 С оглед на пандемичната обстановка в глобален мащаб и новите случаи на COVID-19 в Разлог, Общинският кризисен щаб категорично изразява мнение, че на този етап струпването на много хора на едно място не се разрешава и не е удачно провеждането на масово дефиле на абитуриенти от випуск 2020 на Централния площад в Разлог.…
„Два нови случая на COVID-19 са открити в нашия град“-съобщи кметът на Община Разлог и председател на Общинския кризисен щаб инж. Красимир Герчев. Заразените са настанени в местната болница, като единият от пациентите е в задоволително състояние, а другият е с лека симптоматика.Поради фактът, че единият от болните е детски учител в ДГ № 5, са предприети всички действия, предписани от инспекторите на РЗИ при…
На 18.06.2020 г. от 11:00 часа инж. Красимир Герчев – Кмет на Община Разлог откри конференция и пресконференция по повод приключване на проект „Повишаване на енергийната ефективност на административни сгради на РУ-гр. Разлог и РСПБЗН-гр. Разлог“, Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.002-0027-C01.На събитието присъстваха д-р Мария Копанарова – председател на Общински съвет – гр. Разлог, инж. Венцислав Гърменов – зам.-кмет по социалните…