Новини

Пожарната кола ще бъде използвана от доброволците към Община Разлог при случаи на предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации. Капацитетът на автомобила е 6 места. Той е дарен на Доброволческото формирование със заповед на министъра на вътрешните работи г-н Валентин Радев.На дарението на автомобила присъстваха кметът на Община Разлог инж. Красимир Герчев, директорът на РД ПБЗН-Благоевград комисар Георги Пармаков, гл. инсп. Юлий…
Обшина Разлог и тази година зарадва жителите и гостите на града с Великденска украса. Тя се намира пред сградата на Община Разлог и в Централния градски парк.  Звъни, великденска камбана!Сияй, възкресна свята нощ!Да няма мъка, скръб и рана,душа да няма изтерзана,ни помисъл да има лош!
Той запозна фермерите с наредбата на Община Разлог за реда за охрана и опазване на полските имоти и селскостопанската продукция. На срещата бе разискана и заповедта, относно забраната за приемане на животни за пашуване или домуване от други населени места, извън територията на общината. Обсъден бе и въпросът за свободното пускане на животни на Републиканската и Общинската пътни мрежи, което предизвиква ПТП-та и отстраняването на…
На 23.03.2018г. в Заседателната зала на Общински съвет в град Разлог се проведе конференция и пресконференция по повод стартирането на проект „Осъществяване на инвестиции за подобряване на образователната инфраструктура за цялостното подобряване на учебния процес в Професионална гимназия по механизация на селското стопанство, град Разлог”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020г.Общата стойност на проекта е 1 297 650,04лв.,…
Почистени са междублокови пространства, паркове, градинки, основни пътни артерии. Почистването през пролетния сезон в община Разлог се извършва регулярно и ще продължи и през тази седмица.Община Разлог се стреми да поддържа града и прилежащите населени места в чист и изряден вид, като това дава красив облик с естетически изглед на общината.