Новини

За поредна година Местната комисия за борба против обществените прояви на малолетните и непълнолетните към Община Разлог проведе лятно училище, в което се включиха деца от рискови групи. Към тях спадат деца от ромски произход, деца с отклонение в поведението, деца за които съществува опасност от изолация в социално-позитивната среда. Под формата на ролеви игри, дискусии, обратна връзка, арт занимания, видео и аудио материали нагледни…
Над 30 актове и наказателни постановления са съставили служители от отдел „Екология, чистота и земеделие“ в Община Разлог за нарушаване на нормативната наредба и свободното пускане на животни на територията на общината. Въпреки усилията на общинските служители и извършваните досега проверки, недобросъвестни фермери продължават да пускат свободно животни по пътищата и земеделските райони около тях, което е предпоставка за възникване на пътно-транспортни произшествия. „Община Разлог…
Мъжката и женската фолклорни групи при НЧ "Просвета 1908", с. Баня участваха с автентични песни и костюми от Пиринския край в Националния фолклорен фестивал ”Море от ритми“, в гр. Балчик. III-то място във фестивала завоюва Мъжката фолклорна група към читалището, а в категорията „Автентична носия“ самодейците спечелиха бронзов плакет. Двете групи бяха удостоени и със Специалната награда на кмета на гр. Балчик за цялостен принос…
Представители на Община Разлог взеха участие в първата работна среща между партньорите по проект „Клъстери за иновации в агропродуктите”, съфинансиран по програма за трансгранично сътрудничество „Балкани – Средиземно море” 2014-2020.Община Разлог е партньор по проекта заедно с още седем партньорски институции - Технологичния образователен институт в Атина, Гърция; Регион Централна Македония, Гърция; Университет по технологии в Кипър; Агенция за развитие в Кипър; Селскостопански университет в…
В четиридневния курс на обучение в Български младежки червен кръст-Благоевград взеха участие Анита Иванова, Мария Тренчева, Десислава Крънчева, Десислава Сланчева и Цветина Кърджиева от Разложката гимназия. Доброволците се включиха в разискването и разиграването на случки за помагане на пострадал, работа с агресивни деца, предпазване от СПИН и др. В обучението взеха участие над 50 младежи от област Благоевград, които утвърдиха качества като хуманност, толерантност, благородство,…