Новини

Днес, на 06.02.2020г. Община Разлог проведе публично събитие по повод стартиране на проект „Повишаване на енергийната ефективност на административни сгради на РУ-гр. Разлог и РСПБЗН-гр. Разлог“, Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.002-0027-C01.На събитието присъстваха председателят на Общински съвет- гр. Разлог - д-р Мария Копанарова, инж. Венцислав Гърменов - Зам.-кмет по социалните дейности в Община Разлог, гл. инспектор Костадин Добрев – Началник на РС ПБЗН-гр.…
Писането е един от начините за опознаване на света, родното място и себе си. Чрез него могат да се предадат мисли, възгледи, отношението към живота, реалността. И всеки пишещ създава свой собствен художествен свят, с който всеки читател ще се съгласи и ще го приеме.16 годишната Евгения Гарабийска написа своята първа книга и показа, че човек може да бъде значим, като свърже мечтите си и…
На 06.02.2020 г. от 11:00 ч. в Заседателната зала на Общински съвет - град Разлог ще се проведе конференция и пресконференция по повод стартиране на проект „Повишаване на енергийната ефективност на административни сгради на РУ-гр. Разлог и РСПБЗН-гр. Разлог“, Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP001-2.002-0027-C01.Общата стойност на проекта е 794 950,19 лева, от които европейското съфинансиране е в размер на 675 707,66 лева,…
Кметът на Община Разлог, инж.Красимир Герчев, днес бе домакин на срещата с министъра на туризма Николина Ангелкова. На срещата присъстваха Областният управител Бисер Михайлов, председателят на ОбС-Разлог д- р Мария Копанарова, д-р Емил Тончев – народен представител в 44-то Народно събрание, кметове на населени места, хотелиери, общински съветници, гости и жители на града. Инж. Красимир Герчев отчете сериозна позиция на Община Разлог в сектора на…
Община Разлог стартира информационно кампания за подбор на многофамилни жилищни сгради за включване в проектни предложения за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по Процедура BG16RFOP001-2.003 „Енергийна ефективност в периферните райони-3“, в рамките на Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони ” на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020.На 20 януари 2020 г. от 18:00 часа в…