Новини

На 27.02.2018 г. от 17.00 ч. в Заседателната зала на Общински съвет в град Разлог ще се проведе конференция и пресконференция по повод стартирането на проект „Повишаване на енергийната ефективност на обществените сгради в гр. Разлог - сгради на културната инфраструктура“, Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.001-0023-C01. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана…
Община Разлог призовава жителите на града и населените места в общината да почистят тротоарите пред домовете си, като не изхвърлят снега на пътното платно. Общината полага максимални усилия за снегопочистването на натрупалия се сняг, като приоритетни са входовете на града от Благоевград, Велинград и Банско. Също така улиците към болницата, хемодиализа, пожарната и полицията.
В Разлог се проведе конференция и пресконференция по проект „Повишаване на енергийната ефективност на обществените сгради в гр. Разлог – административни сгради”, Договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.001-0022-C01 с бенефициент – Община Разлог. Общата стойност на проекта е 322 375.30 лева, от които Европейското съфинансиране е в размер на 250 024.97, националното съфинансиране е 44 122.05, собственото съфинансиране е 28 228.28 лева. Проектът се осъществява…
Българската православна църква възпоменава на този ден името на Св. Тодор Тирон. Празнува се винаги в съботата след Сирни Заговезни. Свети Тодор е покровител на конете, а празникът е известен още като Конски Великден, Конски празник, Лудото Тудорче, Тудурица. Смята се, че зад гърба си носи лятото, а назад остават студените дни.Тодоровден е празник и на с. Бачево, където всяка година се организират конски кушии.…
Регистърът на услуги съдържа информация за предоставяните услуги от общините. Министерски съвет дава възможност за вграждане на Регистъра на услугите в сайта на всяка администрация. Община Разлог е първата община в страната, която въведе в сайта си такъв регистър, като по този начин получи признание от МС.Предимствата на регистъра са, че за всяка административна услуга, вписана в него, има подробна информация за начина и сроковете…