Новини

Проектът е по Договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.001-0024-C01 с бенефициент – Община Разлог. Общата стойност на проекта е 384 508 лева, от които Европейското съфинансиране е в размер на 313 571.80, националното съфинансиране е 55 336.20, собственото съфинансиране е 15 600 лева. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за…
Общата стойност на проекта е 1 025 480,61 лева, от които Европейското съфинансиране е в размер на 853 194,30 лева, националното съфинансиране е 150 563,71 лева, собственото съфинансиране е 21 722,60 лева. По проекта ще се изпълнят строително-монтажни работи, които включват топлинно изолиране на външните стени, подмяна на прозорци и врати със система от PVC профил и стъклопакет, ремонт на покрив, топлинно изолиране на покрив…
Четвъртък, 01 Март 2018 10:59

ЧЕСТИТА БАБА МАРТА!

С пожелания за здрави, успешни и благословени дни нека посрещнем първия ден на м. март. Прекрасната традиция за връзване на бели и червени конци на този ден дава още един повод да се вдъхновим, вразумим и да гледаме с оптимизъм напред.Днес кметът на Община Разлог инж. Красимир Герчев, зам.-кмета по социалните дейности инж. Венцислав Гърменов, д-р Мария Копанарова-председател на ОбС-Разлог, секретаря на общината г-н Димитър…
На 11 октомври, вместо на 24 октомври, ще е празникът на град Разлог. Това реши ОбС-гр. Разлог на свое редовно заседание. Причината за промяната на датата е, че така бленуваната и дългочакана свобода град Разлог получава именно на тази дата през 1912 г. Сведения за това има и в историческата книга „Разлог-история, традиции и памет“. Още на 12 октомври 1912 година-вторият свободен ден, е издадена…
На 28.02.2018 г. (сряда) от 17.00 ч. в Заседателната зала на Общински съвет - град Разлог ще се проведе конференция и пресконференция по повод стартиране на проект „Повишаване на енергийната ефективност на обществените сгради в гр. Разлог – сгради на социалната инфраструктура“, Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.001-0024-C01. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана…