Новини

Учениците от клуб „Млад историк” към ОУ „ Никола Парапунов”, гр. Разлог организираха вечер на историята. Презентация за дейността на клуба, рецитиране на стихове за България, есета и интересни загадки за публиката представиха Михаела Найденова, Евгения Гарабийска, Теодора Радева, Даниел Мицин, Атанас Манушкин, Мария Хаджиева, Елина Левенова и Яна Гергова.Членовете на клуба, създаден по проект BGO5M2OP001-2.004-0004 "Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им…
За улеснение на гражданите е изложен списък във фронт офиса на Община Разлог на земеделските територии, придобили характеристика на гора в кадастралната карта и картата на възстановената собственост. Списъкът е в изпълнение на § 49, ал. 7 от ПЗР към ЗИД на Закона на горите. Имотите са със следните характеристики: 1.Имоти или части от тях, собственост на физически или юридически лица, които към 1 март…
Свети Дух е 51-вия ден след Великден. Отбелязва се на различни дати, но винаги в понеделник, а по смисъл празникът е свързан с предходния-Петдесетница. Двата празника са последни от Великденския цикъл. На Петдесетия ден от Господното Възкресение Светият Дух слязъл над апостолите и ги дарил с благодатни дарове.На днешния църковен празник жители от кв. “Гоце Делчев“ в Разлог спазиха дългогодишната традиция и дадоха курбан за…
Със Заповед № РД-146/12.05.2017 г. на Директора на Регионална дирекция по горите- Благоевград, е утвърден Горскостопански план на горските територии, собственост на Община Разлог, които се намират в района на действие на ТП „ ДГС Елешница“ .С Горскостопанския план се определя допустимия размер на ползването на горските ресурси и насоките за постигане на целите на управление на горските територии. Също така се дават насоки за…
Празникът води началото си от Световната конференция по въпросите на детското здраве, състояла се в Женева през 1925 година. На 1 юни същата година генералният консул на Китай събира десетки сираци за да отпразнува фестивал на лодките, така започва да се отбелязва като Международен ден на детето.Община Разлог за 17-та поредна година отбелязва деня на детето с богата програма и много изненади за малчуганите. Празникът…