Новини

Гимназията по транспорт в Разлог отбеляза тържествено 55-години от създаването си. Празникът се проведе в Актовата зала на училището и бе отбелязан като Ден на постиженията и Празник на проектите, от които превес има Проект „Семейство - училище - общество: знаещи, можещи, успешни“.Събитието уважиха зам.-кметът по социалните дейности в Община Разлог инж. Венцислав Гърменов, началникът на РИО-Благоевград г-н Ивайло Златанов, Христина Манова-директор на Исторически музей-гр.…
Проектът „Повишаване енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Разлог – трета група“ бе официално представен по време на конференция в гр. Разлог. Обекти на интервенция са 5 блока намиращи се на: ул. "Изворите" 99, ул. "Александър Стамболийски" 86, ул. "Цар Иван Асен II бл. 2", ул. "Иконом Никола Ангелов бл. 1", ул. "Иконом Никола Ангелов бл. 4". Общата му стойност е 1 266…
В Разлог стартира изпълнението по проект „Повишаване енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в град Разлог – първа група“, който включва 4 блока в град Разлог намиращи се на улици: ул. "Опълченска" 2, ул. "Гоце Делчев" 1, ул. "Христо Ботев" 10 и ул. "Христо Ботев" 9. Общата стойност на проекта е 1 081 575.45 лева, от които Европейското съфинансиране е в размер на 916 163.35…
На 23.03.2018 г. от 14.30 ч. в Заседателната зала на Общински съвет в град Разлог ще се проведе конференция и пресконференция по повод стартирането на проект „Осъществяване на инвестиции за подобряване на образователната инфраструктура за цялостното подобряване на учебния процес в Професионална гимназия по механизация на селското стопанство, град Разлог”.Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от…
Проектът на Община Разлог - „Повишаване енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Разлог – втора група”, който обхваща 5 блока в град Разлог намиращи се на улици „Георги Бенковски” № 1, "Шейново" 4, "Шейново" 6, "Илинден" 10, "Цар Иван Асен" II, бл. 1 бе представен при изключително голям интерес от страна местното население. Общата стойност на проекта е 1 297 408,59 лева, от…