Новини

На 09.08.2017г. (сряда) от 10.30 часа в многофункционалната зала на НЧ „15.09.1903-1909г.” гр. Разлог ще се проведе конференцията и пресконференцията по повод стартиране на проект „Повишаване на енергийната ефективност на обществените сгради в град Разлог – сгради на образователната инфраструктура”, Договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.001-0027-C01 с бенефициент – Община Разлог. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.,…
Община Разлог изпълнява проект „Повишаване на енергийната ефективност на обществените сгради в град Разлог - сгради на образователната инфраструктура”, чиято цел е да бъде повишена  енергийната ефективност на сградите на СУ „Братя Каназиреви” и ОУ „Никола Парапунов” в град Разлог. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Двете…
Апостолът на свободата е един от идеолозите на българската национална революция. Роден е в подбалканското градче Карлово, а делото на живота му е създаването на Вътрешната революционна организация.По повод 180-годишнината от рождението на Васил Левски, жители и гости на град Разлог, както и служители от Общинска администрация начело с кмета инж. Красимир Герчев, се включиха в шествие до Кипрева къща, в която Васил Левски идва…
Стотици участници, жители и гости на село Добърско направиха тържеството, посветено на юбилея, незабравимо. Кметът на Община Разлог инж. Красимир Герчев и кмета на с. Добърско Илиян Джунев поздравиха самодейците от читалището, а юбилея уважиха още д-р Мария Копанарова-председател на ОбС-Разлог и зам.-кмета по социалните дейности инж. Венцислав Гърменов.  
На Татарската чешма в м. „Предел“ край Разлог за 20-ти пореден път се състоя Националният събор на туристите ветерани. Над 560 човека от 11 клуба от Сандански, Дупница, Кюстендил, Самоков и др., участваха в събора, който по традиция обединява през последните години не само ветераните, а и техните млади наследници в туристическите клубове.Кметът на Община Разлог инж. Красимир Герчев поздрави гости и домакини, като им…