Вторник, 28 Април 2020 15:35

От 04 май 2020 г. Община Разлог стартира изпълнението на проект: „Целево подпомагане с топъл обяд в община Разлог“.

Написана от 

Проектът е финансиран от Агенция за социално подпомагане гр. София и е част от ЦЕЛЕВА ПРОГРАМА „ТОПЪЛ ОБЯД У ДОМА В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА СИТУАЦИЯ-2020г.“

Същност на проекта:
Приготвяне и доставка на топъл обяд до дома в подкрепа на 170 броя уязвими граждани, които поради бедност и продължителна социална изолация, в условията на обявената извънредна ситуация, произтичаща от необходимостта от ограничаване на разпространението на COVID-19 са в затруднение да осигурят сами прехраната си, в рамките на периода за изпълнение на проекта - от 01.05.2020г. до 19.06.2020г. (1 месец и 15 дни).
170 жители на община Разлог ще могат да се възползват от безплатната услуга.
Храната се предоставя в работните дни в периода 04.05.2020 г. – 19.06.2020 г.
Помощта е насочена към:
1. Лица с ниски доходи, под линията на бедност, определена за страната, за времето, в което са поставени под задължителна карантина – 30 броя.
2. Уязвими лица, в това число и възрастни над 65 години, без доходи или с доход под линията на бедност, определена за страната, които живеят сами и нямат близки, които да се грижат за тях и в условията на извънредното положение, обявено за страната не са в състояние да си осигурят прехраната – 70 броя.
3. Лица, които поради възрастта си, поради трайно увреждане или в резултат от заболяване не могат да се самообслужват и не могат да осигурят сами или с помощта на близките си своите ежедневни потребности от храна – 70 броя.

Контакти за повече информация и включване в програмата: 0747/80942 – ОП „Домашен социален патронаж“ – гр. Разлог.

Прочетена 283 пъти