Петък, 20 Март 2020 18:41

СЪС ЗАПОВЕД НА КМЕТА НА ОБЩИНА РАЗЛОГ ИНЖ. КРАСИМИР ГЕРЧЕВ СЕ ЗАБРАНЯВА СЪБИРАНЕТО НА ПОВЕЧЕ ОТ 2-МА ДУШИ НАД 60- ГОДИШНА ВЪЗРАСТ НА ЕДНО МЯСТО

Написана от 

Въз основа на заповед на министъра на здравеопазването Кирил Ананиев, кметът на Община Разлог издаде заповед, в която се забранява на лица над 60-годишна възраст да се събират повече от двама души на едно място. Инж. Герчев нареди в своята заповед кметовете по населени места към Община Разлог да определят служители от съответното кметство за стриктното изпълнение на условията в Заповедта на Министьра на здравеопазването, която гласи още, че всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват обекти с обществено предназначение или други обекти, които предоставят услуги на гражданите, на които не е забранено извършването на дейност по т. 1, да организират дейността си по начин, който не допуска събирането на повече от две лица над 60-годишна възраст в помещенията, където се предоставят съответните услуги и прилежащите към тях площи на открито, като указват необходимостта да се спазва дистанция от най-малко 1-1,5 м. между лицата.

Прочетена 317 пъти