Четвъртък, 06 Февруари 2020 15:13

ОБЩИНА РАЗЛОГ ПРОВЕДЕ КОНФЕРЕНЦИЯ ОТНОСНО СТАРТИРАНЕ НА ПРОЕКТ „ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА АДМИНИСТРАТИВНИ СГРАДИ НА РУ - ГР. РАЗЛОГ И РСПБЗН - ГР. РАЗЛОГ "

Написана от 

Днес, на 06.02.2020г. Община Разлог проведе публично събитие по повод стартиране на проект „Повишаване на енергийната ефективност на административни сгради на РУ-гр. Разлог и РСПБЗН-гр. Разлог“, Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.002-0027-C01.
На събитието присъстваха председателят на Общински съвет- гр. Разлог - д-р Мария Копанарова, инж. Венцислав Гърменов - Зам.-кмет по социалните дейности в Община Разлог, гл. инспектор Костадин Добрев – Началник на РС ПБЗН-гр. Разлог, гл. инспектор Христо Арнаудов – Началник на РУ - гр. Разлог, служители на общинска администрация – Разлог, жители и гости на Разлог.
Проектът цели да се постигне конструктивно възстановяване и подобряване на енергийната ефективност на административните сгради, в които се помещават Районно управление "Полиция" – град Разлог и Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” гр. Разлог”.
По проекта се изпълняват строително-монтажни работи, които включват цялостно топлинно изолиране на външните стени, подмяна на прозорци и врати със система от PVC профил и стъклопакет, топлинно изолиране на покрив и под. Освен тези мерки в изпълнение по проекта се осигурява достъпна среда за хора с неравностойно положение.
Приложените мерки за енергийна ефективност ще доведат до по-високо ниво на енергийна ефективност, което пряко допринася за намаляване на крайното енергийно потребление, подобряване качеството на въздуха, намаляване на емисиите на парниковите газове, постигане на индикативните национални цели за пестене на енергия, осигурява се рентабилна експлоатация и удължаване живота на сградите.
Общата стойност на проекта е 794 950,19 лева, от които европейско съфинансиране е размер на 675 707.66 лева и национално съфинансиране в размер на 119 242.53 лева. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Прочетена 282 пъти