Петък, 31 Януари 2020 08:49

ОБЩИНА РАЗЛОГ ИЗПЪЛНЯВА ПРОЕКТ „ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА АДМИНИСТРАТИВНИ СГРАДИ НА РУ-ГР. РАЗЛОГ И РСПБЗН-ГР. РАЗЛОГ“

Написана от 

На 06.02.2020 г. от 11:00 ч. в Заседателната зала на Общински съвет - град Разлог ще се проведе конференция и пресконференция по повод стартиране на проект „Повишаване на енергийната ефективност на административни сгради на РУ-гр. Разлог и РСПБЗН-гр. Разлог“, Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №
BG16RFOP001-2.002-0027-C01.
Общата стойност на проекта е 794 950,19 лева, от които европейското съфинансиране е в размер на 675 707,66 лева, националното съфинансиране е 119 242,53 лева. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Основната цел е да се подобри енергийната ефективност на административни сгради публична държавна собственост, в които се помещават Районно управление "Полиция" – град Разлог и Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” гр. Разлог”.
По проекта се изпълняват строително-монтажни работи, които включват цялостно топлинно изолиране на външните стени, подмяна на прозорци и врати със система от PVC профил и стъклопакет, топлинно изолиране на покрив и под. Освен тези мерки в изпълнение по проекта се осигурява достъпна среда за хора с неравностойно положение.
Мерките за енергийна ефективност ще доведат до по-високо ниво на енергийна ефективност, което пряко допринася за намаляване на крайното енергийно потребление, подобряване качеството на въздуха, намаляване на емисиите на парниковите газове, постигане на индикативните национални цели за пестене на енергия, осигурява се рентабилна експлоатация и удължаване живота на сградата.

Прочетена 261 пъти