Вторник, 05 Февруари 2019 16:03

КОМИСИЯТА ЗА ДЕТЕТО В ОБЩИНА РАЗЛОГ ПРОВЕДЕ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ

Написана от 

Днес в 14:00 часа се проведе редовно заседание на Комисията за детето в Община Разлог, на основание чл. 4, ал. 4 от Правилника за реда, организацията и дейността на Комисията за детето в Община Разлог.

Заседанието протече по предварително определен дневен ред, а именно:
1. Първо заседание с определените нови членове на Комисията за детето и запознаване с Правилника за реда, организацията и дейността на Комисията за детето в Община Разлог.
2. Обсъждане на необходимостта от разкриване на нова социална услуга на територията на община Разлог: „Център за обществена подкрепа“ за деца без увреждания и включването ? в Плана за развитие на социалните услуги в Община Разлог за 2020 г.
3. Изготвяне на Общинска програма за закрила на детето за 2019 г. и отчет за изпълнението на Общинска програма за закрила на детето за 2018 г.
4. Други.

След проведени обсъждания по точките от дневния ред, бяха взети следните решения:
Комисията приема отчета за изпълнението на Общинска програма за закрила на детето за 2018 г.
Общинската програма за закрила на детето за 2019 г. да бъде изготвена и представена за обсъждане пред обществеността до края на месец февруари 2019 г., след приемане на Националната стратегия за закрила на детето 2019 – 2030 г.
Комисията одобрява необходимостта от разкриване на нова социална услуга на територията на община Разлог: „Център за обществена подкрепа“ за деца без увреждания и включването ? в Плана за развитие на социалните услуги в Община Разлог за 2020 г.

Прочетена 181 пъти