Понеделник, 08 Октомври 2018 14:56

Финално събитие по проект „H20 WR“ проведено в гр. Рума – Сърбия; подписано споразумение между партньорите за бъдещо сътрудничество

Написана от 

Проектът” H20 WR” – Създаване на мрежа от градове и ангажиране на гражданите за опазване на водните ресурси в Европа е съфинансиран от програмата „Европа за гражданите“, мярка 2.2 Мрежа от градове. Проектът е с одобрено финансиране от 142.500,00 EUR. Партньорите по проекта са:
- Община Рума, Сърбия (Водещ партньор)
- Туристическа организация на Община Рума, Сърбия
- Град Нашице, Хърватска
- Община Прага 9, Чехия
- НПО HICS Kft, Унгария
- Община Разлог, България
- Дружество LAZ , Словения
Проектът „H20 WR“ се фокусира върху опазването на водите, гражданската защита и подобряването на участието на гражданите в публични и граждански действия, насочени към водните ресурси. Общата цел на проекта е да повиши ангажираността на гражданите в действия, насочени към подобряване качеството на водата, опазването на околната среда и гражданската защита. Специфичните цели са: 1) Повишаване осведомеността на гражданите за това как да се прилагат ценностите и подходите на ЕС в опазването на водните ресурси и опазването на общностите от природни заплахи; 2) Подобряване на сътрудничеството между градовете при осъществяването на действия, които опазват водните ресурси и гражданите от природни заплахи.
Целите бяха постигнати чрез организиране на 7 тридневни събития от март 2017 г. до септември 2018 г. Събитията включват смесица от различни методи, за да се гарантира, че знанията и добрите практики се обменят и че се създават нови взаимовръзки и контакти между партньорите. Събитията, които се проведоха, включват:
- Откриваща среща по проекта в гр. Рума, Сърбия (8-10 Март,2017) – организирана от Община Рума и Туристическа организация на Община Рума
- 2-ро събитие в Община Прага -район 9 (24-26 Май,2017) – организирано от Община Прага – район 9
- 3-то събитие в Община Разлог (13-15 Септември, 2017) – организирано от Община Разлог
- 4-то събитие в градовете Печ и Шигетвар, Унгария (11-13 Април 2018) – организирано от НПО HICS Kft
- 5-то събитие в град Нашице, Хърватска (16-18 Май, 2018) – организирано от град Нашице
- 6-то събитие в град Лития, Словения (14-16 Юни 2018) – организирано от Дружество LAZ
- 7-мо финално събитие в град Рума, Сърбия (11-13 Септември 2018) – организирано от Община Рума и Туристическа организация на община Рума.

По време на финалното събитие беше подписано Споразумение за партньорство между участниците в проекта, така те ще продължат да си сътрудничат в решаването на проблемите свързани с водните ресурси и природни бедствия.

Подписване на партньорското споразумение

За повече информация по пректа, моля кликнете върху долните линкове:
• Фейсбук страница:https://www.facebook.com/H20-WR-Engaging-Citizens-for-the-Protection-of-Water-Resources-in-Europe-2060847467481388/?ref=bookmarks
• Ютуб канал: https://www.youtube.com/channel/UCR6iChWu2BVJ8pNjCCffktw
• Ръководство за най-добри практики:
• Фото албум
• Официално обобщение на проекта:

Прочетена 193 пъти