Петък, 05 Октомври 2018 08:35

РПГ "Никола Стойчв" - гр. Разлог с отлично представяне на Националните дни за учене през целия живот.

Написана от 

От 03.10.2018г. до 05.10.2018г. РПГ „Никола Стойчев“, гр. Разлог участва в организираните от МОН национални дни на ученето през целия живот. Мероприятието се провежда в гр. Пловдив и е съфинансирано от програма Еразъм+ на Европейския съюз. 
Институции за образование и обучение от цялата странаучастват в изложението, като представят своите щандове. От Благоевградска област са избрани само три училища, едно от които е РПГ „Никола Стойчев“, гр. Разлог.
Прекрасните изделия за щанда на гимназитаса подготвени с много хъс и професионализъм от ученици от X „в“ клас, спец. „Производство на кулинарни изделия и напитки“ и XI „а“ клас, спец. „Кетъринг“ и спец. „Организация на хотелиерството“ под ръководството на г-жа Катя Попова, г-жа Иванка Финдрина и г-жа Веселка Мунина.
Карвингът и вкусните изделия впечатлиха всички присъстващи.
Гимназията е представена от директора Васка Пенева, ЗДПД инж. Мария Кузманова, г-жа Веселка Мунина и г-жа Иванка Финдрина.

Прочетена 234 пъти