Четвъртък, 13 Септември 2018 13:54

Община Разлог е първата в България с влезли в сила кадастрални карти за всички прилежащи населени места.

Написана от 

На 21.08.2018г. в бр. 69 в ДВ със Заповеди на изпълнителния директор на „Агенция по геодезия, картография и кадастър“ от 24 Юли 2018г., на основание чл. 49, ал.1 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) са одобрени кадастрални карти и кадастрални регистри за всички землища на населените места в община Разлог – с. Годлево, с. Добърско, с. Елешница, с. Баня, с. Бачево и селата Горно и Долно Драглище. Издаване на скици за поземлени имоти и други услуги свързани с Кадастъра се извършват от „Служба по геодезия, картография и кадастър“ гр. Благоевград и в „Агенция по кадастър“ град Разлог.

Прочетена 203 пъти